NETEGES

Una mes en les nostres activitats principals és la Neteja de Solars, després de la realització de l’excavació o dels moviments de terres, ja forma part del nostre servei en el que deixem el terreny a punt per iniciar obra.

Comptem amb excavadores i desbrossadores que eliminen la vegetació d’arrel i amb la nostra maquinària podem transportar les restes generades després de la neteja i traslladar-los a plantes de reciclatge o al lloc que el client sol·liciti.

Neteges