Enderrocs

Enderrocs

Personal qualificat i especialitzat, que juntament amb robots de demolició, donen un plus en seguretat i rapidesa.

Excavacions

Excavacions

Excavacions de Terres i Rebaixos. Moviments de Terra. Anivellacions de Terrenys. Execució rases. Terraplenats...

Neteges

Neteges

Excavadores i desbrossadores que eliminen la vegetació d'arrel i amb maquinària per transportar les restes...

Obres

Obres

Realització de tot tipus de construcció tant dins el camp públic com privat, amb un equip tècnic i humà capaç...

Retirada d’amiant

Retirada d’amiant

Retirem i condicionem tots els materials que puguin contenir amiant, segons normativa de residus perillosos en vigor...

Contenidors

Contenidors

Contenidors des de 5 fins als 30 m2, cobreixen qualsevol necessitat que tingui, tant particular, com empresa...

Àrids

Àrids

Oferim qualsevol tipus de sorra, grava, mescles... Els àrids que comercialitzem disposen del marcatge CE.

Saques

Saques

Saques per casos en què es disposa de poc espai o per a petites obres, i oferim el servei de la seva retirada.

Quiénes somos

Somos una empresa con domicilio en Calafell que está formada y asesorada por un equipo humano que cuenta con una amplia experiencia en el sector de la construcción desde hace más de 25 años.

EXCAVACIONES · DERRIBOS · TRANSPORTES · ÁRIDOS

AUTORIZACIÓN PARA LA RETIRADA DE AMIANTO 09/AT/16

Valles GrupInicio