Enderrocs

Enderrocs

Personal qualificat i especialitzat, que juntament amb robots de demolició, donen un plus en seguretat i rapidesa.

Excavacions

Excavacions

Excavacions de Terres i Rebaixos. Moviments de Terra. Anivellacions de Terrenys. Execució rases. Terraplenats...

Neteges

Neteges

Excavadores i desbrossadores que eliminen la vegetació d'arrel i amb maquinària per transportar les restes...

Obres

Obres

Realització de tot tipus de construcció tant dins el camp públic com privat, amb un equip tècnic i humà capaç...

Retirada d’amiant

Retirada d’amiant

Retirem i condicionem tots els materials que puguin contenir amiant, segons normativa de residus perillosos en vigor...

Contenidors

Contenidors

Contenidors des de 5 fins als 30 m2, cobreixen qualsevol necessitat que tingui, tant particular, com empresa...

Àrids

Àrids

Oferim qualsevol tipus de sorra, grava, mescles... Els àrids que comercialitzem disposen del marcatge CE.

Saques

Saques

Saques per casos en què es disposa de poc espai o per a petites obres, i oferim el servei de la seva retirada.

Quí som

Som una empresa amb domicili a Calafell que està formada i assessorada per un equip humà que compta amb una àmplia experiència en el sector de la construcció des de fa més de 25 anys.

EXCAVACIONS · ENDERROCS · TRANSPORTS · ÀRIDS

AUTORITZACIÓ PER LA RETIRADA D’AMIANT 09/AT/16

Valles GrupInici